Grafik Terimleri


GFX Nedir?

VFX Nedir?
VFX: Visual FX in kısaltması olup görsel efektlerin kısaltmasıdır. Günümüzdeki film yapımının en önemli parçası olarak ortaya çıkmıştır. Yeşil-mavi perde önünde çekilen her türlü görüntünün, chrome key yöntemiyle temizlendikten sonra ister 3D sahneye istenirse de gerçek olarak çekilmiş görüntü üzerine bazı CG programları ile montajlanması görsel bir efekttir.

SFX Nedir?
SFX: İngiltere’de yayınlanan her ay 100.000’in üzerinde satan kaliteli bir bilim kurgu araştırma dergisi olan SFX Türkçe olarak da çıkarılmış ama tutmadığından yayınları durdurulmuştur. Tabi ki bizim bahsedeceğimiz bu değil. Aslında basitçe üretim sırasında set üzerinde özel efektler uygulanır ve post-prodüksiyonda görsel efektler yapılır. Zaten SFX Special FX in kısaltmasıdır. Ve SPFX de olarakta söylenebilir. SFX de ise orada olan o sahne gerçekten yakılır, patlatılır vs. Örnek olarak Oscar almış The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak) filminde kullanılan bazı sahnelerde gerçek patlayıcı kullanılmış yani özel efekt uygulanmıştır.

Bitmap Nedir?

Vector Dosya Nedir?

Png Nedir?

Psd Nedir?

Ai Nedir?

Diapozitif Nedir?
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonlarda da kullanılabilen slayt türlerine verilen addır. Matbaacılıkta daha çok görüntü kalitesi açısından tercih edilirler.

İllüstrasyon Nedir?
Başlık, slogan ya da yazı metni gibi görsel anlatım ögelerinin etkin kullanıldığı, grafik tasarım unsurlarına verilen addır.
Motion- Blur Nedir?
Durağan bir görüntüde, nesnelerin hareketliymiş gibi görünmesi tekniğidir.
Animasyon Nedir?
Resimleri ve hareketsiz cisimleri, gösterim sırasında hareket duygusu verecek şekilde düzenleme tekniğidir.
Simetri Nedir?
Grafik tasarımda iyi dengelenmiş ve orantılanmış parçaların oluşturduğu yapıdır.
Asimetri Nedir?
Simetrinin tersine, birbirine benzemeyen parçaların, orantısızlığa dayanan, dinamik bir biçimde bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır.
Degrade Nedir?
Zemin denemelerinde kullanılan, bir renkten başka bir renge geçiş işlemi.
Opak Nedir?
Işığı geçirmeyen düzenleri ifade eden bu terim daha çok fotoğrafçılıkta karta basılmış fotoğraflar için kullanılır.
Perspektif Nedir?
Perspektif, iki boyutlu yüzeye üç boyutlu cisimleri çizme methodudur.
Mizanpaj Nedir?
Mizanpaj, düzenleme anlamına gelir. Bir araya getirilecek grafik ögelerinin belli bir çerçeve içerisine bir düzen halinde yerleştirilmesi işlemidir.
Görsel hiyerarşi Nedir?
Tasarımlardaki görsel ögelerin sırası belirlenirken, verilmek istenen mesaja göre bazen resim, bazen renk ya da boşlukların baskın olarak öne çıkartılmasıdır.
Piktogram Nedir?
Herkes tarafından anlaşılabilir (evrensel nitelikler taşıyan) canlı ya da nesnelerin stilize edilmiş şeklidir. Park yapılmaz ve bay bayan işareti gibi.
Renk Ayrımı Nedir?
Ara tonlu ve çok renkli imgelerin reprodüksiyonundaki ilk basamaktır. İmgeyi sarı, magenta, cyan ve siyah olmak üzere dört standart renge bölme işlemidir. Fotografik ve elektronik olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.
Tipografi Nedir?
Yazıların ve noktalama işaretlerinin tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini konu alan uzmanlık alanıdır. İlk kez Johann Gutenberg’in metal harflerin tanımlanmasında kullanıldı.

İnfografik Nedir?
,

Bilgiler içerisinde bulunan metin ve rakamların ağırlıklı olarak görsel olarak sergilenmesini ve akılda kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme grafiğidir.
CMYK ne demek?
Baskıda dört temel işlem renginin kısaltmasıdır. Cyan, Magenta, Yellow, Black.
Concept board ne demek?
Reklamın anlatmak istediği fikri, kavramı, dayandırıldığı temel fikri göstermek üzere hazırlanan yazı ve resimler.
Convert ne demek?
Bilgisayarda çalışılan orjinal çalışmanın, renk ayrımı ya da baskıya gönderilirken, yazı karakterlerinin resim formatında sabitlenmesi. Convert edilmiş bir çalışma üzerinde, değişiklik yapılamaz.
De-brief ne demek?
Reklam veren ve/veya müşteriden brief alındıktan sonra ajansın, hangi strateji üzerine gideceğinin, pazarın ve rakiplerin durumunu, yaratıcı fikir için izlenecek yolun açıklandığı, kabaca biz sizi doğru mu anladık bunları bunları yapacağız yazan belgedir.
Lorem Ipsum ne demek?
Taklit yazı bloğu olarak tanımlanır. Eğer özgün metinler yazılmamış ise, gerçek yazıların yerine geçici olarak konulan atmasyon ve alakasız cümle bloglarıdır.
jpeg ne demek?

Dijital ortamda bir görselin ( fotoğraf, resim ) genellikle görüntü kalitesinde az algılanabilir kayıp ile ( 10:01 ) sıkıştırılmasıdır.

Logo ne demek?

Kişi, ürün, kuruluş ya da hizmetlerin birbirinden ayırt edilmelerini sağlamak amaçlı; tipografik karakterlerin, görsel simgeler ile birlikte ya da tek olarak kullanılmalarına logo denir. Logo, amblem ve logotype arasındaki farkları iyi anlamak gerekir.
PDF Dosya Formatı Nedir ?
PDF (Portable Document Format) yani “Taşınabilir Belge Biçimi” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir.PDF dosyaları farklı bilgisayar işletim sistemleri arasında taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir. Basılacak işler , PDF dosyasında kayıt sırasında gerekli düzenlemeler yapılıp kaydedildiğinde , matbaada baskı için uygun bir dosya formatıdır.
JPEG Dosya Formatı Nedir ?
JPEG: Joint Photographic Experts Group (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) tarafından standartlaştırılmış bir sayısal görüntü kodlama biçimidir. Bu biçim, 1994 yılında ISO 10918-1 adıyla standartlaşmıştır.Jpeg dosya sıkıştırması sayesinde , veri taşıma alanında çok büyük alan kaplayan resim ve fotoğrafların boyutları %80 – %90 oranında sıkıştırılarak daha az yer kaplaması sağlanabilir.Bu dosya sıkıştırmasında resim veya fotoğraflarda çok fazla kalite kayıpları oluşabilmektedir. Matbaada bastıracağınız işler için pek uygun bir format olmayabilir.
TIFF Dosya Formatı Nedir ?
Tagged Image File Format (kısaca TIFF) grafik , fotoğraf gibi dosyalar için kullanılan bir biçimdir. Aldus isimli şirket tarafından üretilip 1986 yılında ilk sürümü duyurulmuştur.1994 yılında Aldus Corp ile Adobe Systems’in birleşmesinden sonra TIFF 6.0 geliştirilmiş ve birçok yeni özellikler eklenmiştir. JPEG ve PNG gibi TIFF de yüksek renk derinliği olan görüntülerde kullanılır. Photoshop, GIMP gibi görüntü işleme programları TIFF biçimini destekler. TIFF biçimi birden fazla sayfayı desteklediği için, çok sayfalı dökümanlar ayrı ayrı dosyalar yerine tek bir TIFF dosyası olarak kaydedilebilir. Örneğin, bir TIFF dosyası hem JPEG biçiminde (kayıplı), hem de PackBits biçiminde (kayıpsız) sıkıştırılmış görüntüleri içerebilir. TIFF dosyaları, kayıpsız görüntü depolama özellikleri sayesinde iyi bir görüntü arşivi olarak kullanılabilirler. Çünkü standart JPEG dosyalarının aksine, kayıpsız sıkıştırılmış (ya da hiç sıkıştırılmamış) bir TIFF dosyası , görüntü kalitesinde bir kayıp olmaksızın düzenlenip yeniden kaydedilebilir. Bu özellik TIFF dosyası içinde yer alan JPEG biçimindeki görüntüler için geçerli değildir. TIFF, JPEG ve PNG biçimlerinde de olduğu gibi, yüksek renk derinliği olan görüntülerde tercih edilir. TIFF, diğer dosya biçimlerine kıyasla çok daha fazla disk alanına ihtiyaç duyması ve içerdiği “tampon bellek taşması” (buffer overflow) gibi zayıflıkları nedeniyle giderek azalan bir kullanıma sahiptir.Fakat baskı için tercihen kullanılabilir.
PNG Dosya Formatı Nedir ?
PNG (Portable Network Graphics) ‘in yani “Taşınabilir Ağ Grafiği” anlamındaki kelimelerin baş harflerinin kısaltmasıdır , resim ve fotoğrafları kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG dosyalarında , JPEG formatına nazaran daha fazla orijinal veriye ait renk derinlik bilgisi (tonlama bilgisi) ve bu tonlamalara ait alfa , beta , gama gibi renk tonlama detayları içerdiğinden , JPEG formatından daha iyi bir görüntü sonucu vermektedir. Kısaca resim ve fotoğraflardaki dosya kayıt kalite sıralaması şu şekildedir ; En iyiden en düşüğe göre : RAW (fotoğrafların çekildiği ham hali ) > TIFF > PNG > JPEG ve GIF.
EPS Dosya Formatı Nedir ?
EPS : Orijinal adı Encapsule Postscript olan EPS , grafik ve görüntü dosyalarını depolamak için Adobe Systems tarafından geliştirilen bir dosya biçim standardıdır. EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafından desteklenir. Özelliği ; esnek , yeniden düzenlenebilir bir dosya formatı olmasıdır.Basılacak işin EPS kaydedildiği durumlarda renk modunun CMYK olduğuna dikkat edilmelidir.
CDR Dosya Formatı Nedir ?
CDR : Corel Draw grafik yazılımının dosya kayıt formatıdır. CDR formatı , tamamen esnek bir yapıda , vektörel (resim olmayan , çizgisel ve yeniden düzenlenebilir) bir dosya kayıt formatıdır.Grafik çalışmalarınızı CDR dosya formatında kaydettiğinizde , baskı için uygun bir yapıda kaydetmiş olursunuz. Kayıt sırasında CMYK renk modunda kaydettiğinize emin olunuz.
PSD Dosya Formatı Nedir ?
PSD : Adobe Photoshop grafik yazılımının dosya kayıt formatıdır. PSD dosyaları , grafik çalışmasına ait bir çok katmandandan oluşan efektler , renk derinlik bilgileri , çözünürlük gibi detaylı bilgileri içermekte ve baskıya hazır halde , yeniden düzenlenebilir bir yapıda olan formattır. PSD dosyaları 2GB’a kadar olan büyük ebatlı dosyaları destekler.2GB’dan daha büyük dosyalarda PSB dosya formatı kullanılabilir.
AI Dosya Formatı Nedir ?
AI , Adobe Illustrator grafik yazılımının dosya formatıdır. AI dosyaları tıpkı CDR dosyaları gibi vektörel dosyalar olup , grafik çalışmasının tüm öğeleri yeniden düzenlenebilir , esnek bir yapıdadır.Bu dosya formatında da detaylarda kayıplar olmaz ve baskıya uygun haldedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

//]]>