EASY INGEST Çoklu Formatta aynı anda ve ayrı Kayıt özelliği SD, HD, 4K ve IP kayıt özelliği !
EASY INGEST Multi-Channel Multi-Format Ingest SD-HD-IP !