Askeri Tatbikat Kayıtları

Askeri amaçlı tatbikat görüntülerini senkron kayıt edebilecek video kayıt sistemleri sağlıyoruz. Bu görüntülerin arşivlenmesi ve daha sonra analiz edilmesini temin edecek sistemler kuruyoruz.

Askeri Araç Kayıtları

Askeri tekerlekli veya paletli araçlarda araç üstü veya içi kameraların görüntülerini kayıt eden sistemler sağlıyoruz. Bu görüntülerin  kablosuz olarak düşük gecikme ile harekat kontrol merkezine iletilmesini sağlayan alt yapılar kuruyoruz.

Asker, Polis, Sivil Savunma Helikopter ve Uçak Görüntü Aktarımı ve Kayıtları

Uçak veya helikopterden yüksek kaliteli görüntünün harekat merkezine indirilmesi oradan uç noktalara dağıtılmasını sağlayan sistemler kuruyoruz. Bu görüntülerin harekat merkezinde kayıt edilmesini ve arşivlenerek güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan sistemler kuruyoruz. Görüntülerin harekat noktasında yerden izlenebilmesini sağlayan mobil istasyonlar ve el terminalleri kuruyoruz.

Drone – Sivil Savunma ve İç Güvenlik Amaçlı

Sivil savunmada ve asayişte kullanabilecek havada uzun süre kalabilen Drone’lar üretiyoruz. Bu Drone’lardan yere uzak mesafelerden görüntü aktarımı sağlayan sistemler kuruyoruz.

Arşivleme ve Arama

Çekilen görüntülerin arşivlenmesi ve daha sonra tekrar kullanılmasını sağlayan gelişmiş arşiv sistemlerikuruyoruz. Özellikle hassas görüntülerin çok uzun süreler güvenli saklanabilmesini sağlayan alt yapılar kuruyoruz.